Όροι Χρήσης

Το υλικό του παρόντος web site αποτελεί Copyright © της ΜΑΧ HELLAS – K.ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΑΒΕΕ με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Με το παρόν εξουσιοδοτείσθε να έχετε πρόσβαση, να αντιγράφετε, να εκτυπώνετε και να διανέμετε το υλικό αυτό υπό τους εξής όρους:

  1. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικούς λόγους πληροφόρησης μόνο.
  2. Οποιοδήποτε αντίγραφο του υλικού ή μέρους αυτού, πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ανωτέρω σημείωση περί copyright.
  3. H ΜΑΧ HELLAS – K.ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΑΒΕΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα προηγούμενα δικαιώματά της.

Το όνομα Μax Hellas και ο λογότυπος Max Hellas είναι εμπορικά σήματα (trademarks) ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα (registered trademarks).

'Ολα τα σήματα που φέρουν τα άλλα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο παρόν, είναι εμπορικά σήματα των αντιστοίχων «δικαιούχων».

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΜΗ-ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ.

Οι παρούσες πληροφορίες, σε περίπτωση που περιέχoυν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, θα τροποποιούνται, ενημερώνονται και διαγράφονται χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η Max Hellas μπορεί να βελτιώσει και/ή να προβεί σε αλλαγές των προϊόντων της και/ή των προγραμμάτων της τα οποία περιγράφονται στο παρόν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επιπροσθέτως, η Max Hellas δεν εκπροσωπεί ή δεν εγγυάται τίποτε που έχει να κάνει με οποιοδήποτε άλλο website στο οποίο μπορεί να επιλέξετε να εισέλθετε μέσω του web site της Max Hellas.

Οι σύνδεσμοι που παρέχονται από την Max Hellas σε παρόμοια web sites διατίθενται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν σημαίνει ότι η Max Hellas φέρει ευθύνη για αυτά ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών.

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Max Hellas ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ WEB SITE H OΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ (HYPERLINKED) WEB SITE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΩΣΤΟΣΟ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η Max Hellas ΡΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Υποβολή πληροφοριών στην Max Hellas: παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Max Hellas, για γενικές πληροφορίες.

Η Max Hellas ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ να λαμβάνει από εσάς, μέσω του web site, απόρρητες ή πληροφορίες που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Oποιαδήποτε πληροφορία την οποία η Max Hellas δέχεται μέσω του web site της, αφορά πληροφορίες που δεν σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία.

Παρέχοντας πληροφορίες στην Max Hellas μέσω του web site ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, δίνετε στην Max Hellas απεριόριστη και αμετάκλητη δικαιοδοσία να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να εμφανίζει, να τροποποιεί και να διανέμει τέτοιου είδους πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων ιδεών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που περιέχονται στο παρόν χωρίς χρέωση για οποιονδήποτε σκοπό. Το παρόν web site μπορεί να περιέχει και άλλες πληροφορίες σχετικές με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και όρους χρήσης.