Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

Η Max Hellas σέβεται το δικαίωμα περί ιδιωτικού απορρήτου.
Η παρούσα πολιτική αναφέρει συνοπτικά τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορoύμε να συλλέξουμε και τους τρόπους με τους οποίους αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Περιγράφει επίσης άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.
 
Συλλογή Πληροφοριών
Η Max Hellas θα συλλέγει μόνο πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, επάγγελμα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις e-mail) τις οποίες εσείς οικειοθελώς παρέχετε μέσω e-mail ή μέσω του website της Max Hellas.
Η Max Hellas θα συλλέγει πληροφορίες γενικού περιεχομένου (όπως π.χ. ποιού τύπου browser χρησιμοποιείτε, ποιά αρχεία αναζητάτε, το domain name και τη χώρα από όπου ζητάτε την πληροφόρηση) προκειμένου να βελτιώσει το web site της και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα.
 
Χρήση Πληροφοριών
Πριν από τη συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας προσωπικού περιεχομένου, θα παρέχουμε εξηγήσεις για ενδεχόμενη χρήση των στοιχείων αυτών, τους αποδέκτες τους, το δικαίωμα πρόσβασής σας σε αυτά καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης στην παροχή τους. Τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιούνται από την Max Hellas για την εξυπηρέτησή σας, την ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Max Hellas και τον εντοπισμό της πορείας των παραγγελιών σας. Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μπορεί να αναλαμβάνουν, για λογαριασμό της Max Hellas, να συλλέγουν, να παρακολουθούν και να επεργάζονται τέτοιες πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε δώσει προσωπικές πληροφορίες στην Max Hellas ηλεκτρονικά και επιθυμείτε να τις αποσύρετε ή να τις τροποποιήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] κι εμείς θα ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.
 
Γονείς και Παιδιά
Η Max Hellas δεν θα συλλέγει προσωπικά στοιχεία από παιδιά μικρότερα των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση ενός από τους γονείς ή επιτρόπου. ΄Οποτε είναι δυνατό, η Max Hellas θα δίνει οδηγίες στα παιδιά να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία. Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει δώσει προσωπικά στοιχεία και εσείς επιθυμείτε να τα αποσύρετε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ανωτέρω διεύθυνση και εμείς θα ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.
 
΄Αλλες Σημαντικές Πληροφορίες
Τo web site της Max Hellas πιθανώς θα περιέχει συνδέσμους (links) με άλλα sites. H Max Hellas δεν φέρει ούτε αναγνωρίζει ευθύνες για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου αυτών των sites. Eξάλλου, μερικές από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο μπορεί να περιέχουν "cookies", δηλαδή στοιχεία που μπορεί να σταλούν στο δικό σας web browser και να αποθηκευτούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, πράγμα που επιτρέπει στον server μας να σας "αναγνωρίζει" όταν επισκέπτεσθε το web site μας στο μέλλον. Οι περισσότεροι web browsers μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μη δέχονται cookies ή να σας ειδοποιούν σε περίπτωση που σας αποστέλλεται κάποιο cookie. Μπορεί να χρειαστεί, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή από νομικές ή πολιτικές έρευνες, προσωπικά σας στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα.
 
Η Max Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Τυχόν τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν αμέσως μέσω αυτών των σελίδων στο διαδίκτυο.